Privacy

Organisatie

In de Stichting Stapelbouw wordt samengewerkt door de koepelorganisaties van fabrikanten van baksteen, kalkzandsteen, mortel- en betonproducten, te weten:

Vereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek (KNB)

KNBPostbus 153
6880 AD Velp (Gld.)
T + 31(0)26-3845630
E info@knb-keramiek.nl
W www.knb-keramiek.nl

Vereniging Nederlands Kalkzandsteenplatform (VNK)

Blaricummerstraat 119
1272 JG Huizen
T + 31(0)35-6720581
E info@vnk.nl
                             W www.kalkzandsteen.nl

Stichting Betonfabrikanten van bouwblokken en -stenen (BB&S)

bb en sPostbus 194
3440 AD Woerden
Zaagmolenlaan 20
3447 GS Woerden
T + 31(0)348-484484
E beton@bfbn.nl
W http://bfbn.nl/product-sectoren/bb-s

Nederlandse Mortel Organisatie

Nemo Postbus 383
3900 AJ Veenendaal
Vendelier 65-II
3905 PD Veenendaal
T +31(0)88-5510877
E nemo@nemo.nl
W www.nemo.nl

Het werk van de Stichting Stapelbouw wordt mede mogelijk gemaakt door
de volgende bedrijven:

Bekaert
Gebr. Bodegraven
Omnicol
Xella/Ytong

Bestuur:

mr. E.L.J. van Hal (voorzitter)
mr. V. van Egmond (secretaris)
S.L.M. Huijsmans
J. Jensma

Secretariaat:
Florijnweg 6
6883 JP Velp
Postbus 153
6880 AD Velp
T 026-3845630
E info@stapelbouw.net

Technische Commissie
dr.ir. R. van der Pluijm (voorzitter)
ing. G.A. Westenbroek (secretaris)
ing. E. van Alstede
H. Arts
F. de Bever
dr.ir. J. Blaakmeer
ing. A. Hoekstra
mr. V. van Egmond
ir. E. van Overmeire
prof. ir. S.N.M. Wijte
A. van Termeij
dr.ir. A.T. Vermeltfoort

Voor jaarverslagen van de Technische Commissie klik hier.